kunst*kolonie*veenhuizen


BERICHTEN UIT KUNST*KOLONIE*VEENHUIZEN.
Ad Breedveld & Marleen van Engelen,
GeneraalvdBoschweg 7 & 9, 9341 AC Veenhuizen,
tel/fax 0592-388520,
giro 4608909.

 

Algemeen *
Ad Breedveld
Marleen van Engelen
Gasten
Nieuws
Essays
Rotsgravures
email:
kunst*kolonie*veenhuizen

KUNST*KOLONIE*VEENHUIZEN. terug

In 1992 vestigden Ad Breedveld en Marleen van Engelen twee atelier-appartementen en een gastenkamer in de oude karateschool van de ME-opleiding in het gevangenisdorp Veenhuizen, Noord-Drenthe. Justitie, Gemeente, Provincie, Rijksgebouwendienst en Monumentenzorg begonnen plannen te maken om het gevangenisdorp open te stellen voor niet-justitie-bewoners en een einde te maken aan de verkrotting van een aantal leegstaande monumentale panden. Veenhuizen werd in 1823 gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid van Generaal vd Bosch als gedwongen veenkolonie voor bedelaars en wezen uit de grote steden. Rond 1900 was de kolonie uitgegroeid tot een Justitiekolonie van het Rijk voor Kortgestraften en werden er humanistische heropvoedingstheorieën in praktijk gebracht. Uit die tijd stammen een aantal monumentale panden met opschriften als ORDEenTUCHT en WERKenBID. Onze houten noodschool werd na de oorlog neergezet en we noemden haar KUNSTenVLIEG. Nu staan er drie grote gevangenissen voor langgestraften in Veenhuizen en wordt er een landelijk gevangenismuseum en ecologisch cultuurtoerisme ontwikkeld door de Overheden. Het gevangenisdorp ligt prettig ingeklemd tussen de Natuurmonumenten Slokkert en Fochteloërveen.

Wij zochten in 1992 onderdak voor onze BBK-werkgroep-GSS (Groningen*Suomi*Sápmi), een kunstenaarsinitiatief waarmee we ervaring en onderzoek uitwisselden met shamanistische en prehistorische kunst collega's uit Noord-Nederland, Finland en Lapland, en later ook uit Noord-Europa en de Rest van de Wereld. Elk jaar maakten we een presentatie van een shamanistische of prehistorische expeditie in Europa. In Veenhuizen raakten we betrokken bij de aktiviteiten van VERKUNO (Vereniging Kunstenaars Noordenveld, lokaal kunstbeleid). En bij BBK-DRENTHE (Beroepsvereniging Beeldende Kunstenaars, regionaal kunstbeleid, landelijke BBK-krant). En bij de TRANSINDUSTRIËLEN (neo-situationisten uit Hamburg en Amsterdam). En bij de VISIE VEENHUIZEN (cultuurtoeristische ontsluiting van Veenhuizen). En bij de SBV (Stichting Bewonersbelangen Veenhuizen).

Onze doelstelling blijft ideëel: kleinschalige kunst en poëzie van vroeger, verweg en onszelf integreren in lokale samenleving. Ons motto blijft: Think global, act local, shamans of the world unite! We blijven verwikkeld in internationale shamanistische en prehistorische expedities. En intussen hebben we drie paarden en drie poezen geadopteerd. En volgen we met belangstelling initiatieven van nieuwe kunstenaars om zich op hun eigen condities in Veenhuizen te vestigen. En pogingen van het oprukkende Drentse cultuurtoerisme om Veenhuizen en Justitie opnieuw te koloniseren.