kunst*kolonie*veenhuizen

Algemeen
Ad Breedveld *
Marleen van Engelen
Gasten
Nieuws
Essays
Rotsgravures
email:
kunst*kolonie*veenhuizen

 

CV Ad Breedveld.

1948-1971.
- Geboren in Nieuwveen (ZH) in een onderwijzersgezin uit de Krimpenerwaard (ZH).
- Lagere school in Frieswijk en HBS-B in Deventer (Overijssel). Pianolessen van Mej. De Hoo. Tekenlessen van Sam Le Poole en Ab Jongmans. Redaktie schoolkrant DE ZOEMER.
- MO-Nederlands Universiteit Groningen. Romananalyse Prof. W. Blok. Redaktie fakulteitskrant PANDA. Democratisering Universiteit. Vietnamdemonstraties op de Grote Markt. Marxistische Literatuurtheorie (Brecht-Lukacs-debat). Marxistische woongemeenschap.
- KITSCH - VERSLAVING & BEVRIJDING, alternatieve studenten-colleges over literatuur & samenleving.
- BANG ZIJN DE VERSLAGEN MASKERS VAN DE MENSEN, scriptie over de groteske verhalen van Paul van Ostayen.
- LSD-psychose in Popfestival Kralingen en psychiatrische opname in Groningen.

1972-1978.
- Leraar Nederlands in Meppel. Freelance publicist voor Nieuwsblad van het Noorden, Groene Amsterdammer, Vrije Socialist. Redaktie verzamelbundels met Groninger schrijverscollectief DE KLEINE K en uitgevers HOLMSTERLAND en XENO.
- DE KLEINE KRANT - begint daar waar het Nieuwsblad van het Noorden ophoudt.
- GRONINGER KOEK - van-onderen-verhalen uit Noord-Nederland.
- GRONINGER WONDER KALENDER - elke dag een nieuwe openbaring.
- DROOM TE KOOP - 108 sprookjes zoals ze de ronde doen in Groningen.
- DROMENBOEKJE - 45 dromen van 33 dromers uit Groningen.
- DE HALVE WAARHEID - 60 realistische verhalen van binnen en van buiten.
- Reizen naar DDR, Marokko en Joegoslavië.
- HET HANDSCHRIFT VAN DE MACHINE, gedichten 1974-1975, uitg. HOLMSTERLAND.
- DE BEVRIJDING VAN ASSEPOESTER, het sprookje als slaappil of peppil, essay in Sprookjesnummer BZZLLETIN-92.
- GEITENFLAMENCO, documentaire streekroman over traditionele en alternatieve landbouw, ongepubliceerd.
- TARUB, DE BEROEMDE KOKKIN VAN BAGDAD, vertaling sleutelroman Paul Scheerbart Berlijn 1900, ongepubliceerd.
- BHAGWAN-encounter in Groningen en psychotherapeutische leefgemeenschap in Santpoort. Afgekeurd als leraar. Lid VVL - Landelijke Vereniging van Letterkundigen.

1979 - 1984.
- ACADEMIE MINERVA te Groningen, Vrije Afdeling Grafiek & Projecten van Wim van Veen en Corma Pol.
- NEUSHOORN IN DE EENHOORN, altaar, sekte en publikatie in vegetarisch restaurant De Eenhoorn, Groningen.
- VERLOREN HANDSCHOENEN, verzameling in spiritueel centrum De Tuin, Groningen.
- TUIGJE TASTZIN, installatie en performance in spiritueel centrum De Tuin, Groningen.
- MINERVA OP DE GROTE MARKT, experimentele kunstmarkten met academie-studenten in Groningen.
- POËZIE VAN DE AARDAPPEL, sekte, verzameling, groepsexpositie en publikatie in VEENLUST in Veendam, ism Uitg. KONSTAPEL, en GKK - Groninger Kunstenaars Kollektief, en NIVAA - Nederlands Instituut Afzetbevordering Akkerbouwprodukten. Bevat Geschiedenis van de Aardappel van AXO MAMA tot AVEBENA VONHOVIA in 33 linoprenten.
- Reizen naar München, Kassel en Venetië. Sinds 1982 lid van BBK - Landelijke Beroepsvereniging Beeldende Kunstenaars, en medewerking aan Landelijke BBK-KRANT met reportages en commentaren over BK-cultuurpolitiek. Co-counsel woongemeenschap in Eelderwolde, Noord-Drenthe.

1985.
- MUSEE SENTIMENTAL, ontmoeting met Finse kunstenaars in Workshop Daniel Spoerri in Zomerakademie Salzburg. Thema Shamanisme en Joseph Beuys, Wounded Healers, Rebalancing of Blocked Energy.

1986.
- MES*IN*IDOLEN, expeditie langs periferie-kunstenaars in Noord-Nederland, Finland en Lapland, beeldverhaal in 131 collages en dia's.

1987.
- KUNSTENAAR*REGIO*SHAMANISME*, organisatie workshop, expositie en publikatie in Orvelte (Drenthe) en Groningen (stad) met 19 "shamanistische" kunstenaars uit Noord-Nederland, Finland en Lapland. Samen met Marleen van Engelen. Ontstaan kunstenaarsinitiatief BBK*GSS*, BBK-werkgroep voor kunstenaars-uitwisselingen tussen Groningen, Suomi (Finland) en Sápmi (Lapland), grounded*star*survivals, gevallen*sterren*sentimenten.

1988.
- BERESHAMAAN-ZON-PROJEKTIE-KOSTUUM, overwintering en exposities bij kunstenaars in Lahti en Rovaniemi, Finland en Lapland.

1989.
- ARCTIC*SURVIVAL*STRATEGIES*, exposities in Arktisch Centrum en Finoegrisch Instituut Universiteit Groningen met kunstenaars en fotografen uit Groningen, Rovaniemi en Murmansk (Russisch Lapland).
- SHAMAN*ARTIST*IDENTITY*, organisatie workshop en exposities in Masi (Noors Lapland) en Groningen (Atelier 32).

1990.
- DE BEREVALPRINSES*, BBK-KRANT-expeditie langs Kunstenaarsbonden in Litouwen, Letland, Estland, Russisch Karelië en Russisch Lapland, exposities in Murmansk, Groningen (Ateliers 32) en Assen (De Kolk), publikatie.
- POHJOISET NAVAT, NAVELS VAN HET NOORDEN*, presentatie en publikatie van 17 EAT5-kunstenaars uit Fins Lapland in Groningen (De Kapel).

1991.
- TEGEN*KRACHTEN VAN HET NOORDEN*, POHJOISEN VASTA*VOIMAT, presentatie van 9 Noord-Nederlandse kunstenaars in Rovaniemi (Aalto Library) en Petrozawodsk (Russian Karelian Art Museum), publikatie.
- ROTSGRAVURES VAN AFSLUITDIJK TOT BELOMORKANAL, voorstel uitwisseling workshops tussen Noord-Nederland en Russisch Karelië, publikatie.

1992.
- KUNST*KOLONIE*VEENHUIZEN*, restauratie oude noodschool in gevangenisdorp Veenhuizen, grens Groningen-Friesland-Drenthe, twee atelier-appartementen & gastenverblijf tbv BBK*GSS-aktiviteiten. Kunstenaarsinitiatief samen met Marleen van Engelen.
- TUSSEN WATERBEITELS EN VOGELS VAN STEEN*, expeditie naar prehistorische "shamanistisch" rotsgravures aan het Onegameer in Russisch Karelie met Finse, Estse en Russische kunstenaars en archeologen (Prof. Yuri Savvateev), exposities in Joensuu, Kuhmo, Kostamuksha en Veenhuizen, publikatie.

1993.
- GRENSgeVALLEN, RAJATAPAUKSET, expositie van 33 kunstenaars uit Nederland, Finland en Russisch Karelië in Veenhuizen (KKV), Helsinki (Vallila Library) en Kuhmo (Kuhmo Talo), publikatie.

1994.
- ARAesHORA*, NUisdeTIJD, presentatie van 21 klokketorentjes met wijzerplaten van 18 kunstenaars langs het Veenhuizer Kanaal in samenwerking met CVBK ANDORRA uit Pieterburen (Groningen) en KI DE ZWARTE ZON uit Een (Drenthe), publikatie.
- NIEUWE*STEENTIJD*STERREN*, expedities langs rotsgravures aan Witte Zee en Onegameer, kunstenaars in Finland, Lapland en Karelië, en hunebedden in Drenthe en Sögel, Hümling, Emsland, Niedersachsen, publikatie.

1995.
- NIEUWE*STEENTIJD*STERREN, NEW*STONEAGE*STARS, UUDEN* KIVIKAUDEN*TÄHDET, ZWEZDI*NEOKEMENNOKO*VEKA, neo-rotskunst- expositie met Finnen, Esten en Kareliërs in Helsinki (Vallila Library). Publikatie.
- LIGHT*BRONZEAGE*NIGHT*, rotskunst-expeditie naar Denemarken en Zuid-Zweden, expositie in Kalmar (Natmuseum).
- OM*VORM*GEVING*, groepsexpositie en publikatie met 8 plaatselijke kunstenaars in Norg/Veenhuizen in samenwerking met Gemeente Norg.

1996.
- NIEUWE*STEENTIJD*STERREN, voorstel 15 moderne rotsgravures van 15 Noord-Nederlandse kunstenaars op 15 Drentse zwerfkeien langs fietsroute Borger ism Nederlands Hunebedden Informatiecentrum, expositie in Assen (Het Gewest).
- VOGELVRIJEN VAN GNEIS*, groepsexpositie en publikatie in Norg/Een (De Zwarte Zon).
- SECRET COURTING GODS BETWEEN SUNHORSES AND BOATS OF DEATH, deelname workshop en expeditie langs prehistorische rotskunst in Zuid-Zweden (Tanum) en Zuid-Finland (Saraakallio), publikatie met Gerhard Milstreu.
- VAN DE DODEN NIETS DAN GOEDS*, expeditie naar rotsgravures van Noord-Italië (Valcamonica) en Zuid-Frankrijk (Mont Bego), publikatie.
- LACHENDE STEENTIJD STERREN*, gedichten 1979-1996, illustraties Marleen van Engelen, nawoord en selektie George Reitsma, ongepubliceerd.
- Vanaf 1996 regelmatig bijdragen over Beeldende Kunsten aan SCHOON SCHIP, Vlaams/Drents Literair/Cultureel Kwartaalschrift, kunstenaarsinitiatief sinds 1993.

1997.
- ROTSTEKENINGEN GEVEN HUN GEHEIMEN NIET PRIJS*, expeditie naar Zuid-Zweden (Tanum), Zuid-Noorwegen (The Prehistoric Road) en Denemarken (Ertebolle, Asger Jorn, Prof. P.V.Glob), publikatie.
- FLUISTERENDE STENEN*, expositie rotsgravure-frottages uit Zweden, Karelië en Italië in Kerkje Warfhuizen (Noord-Groningen).
- NIEUWE INZICHTEN IN PREHISTORISCHE ROTSKUNST, symposium CCSP in Valcamonica met Prof. Emmanuel Anati, expositie, publikatie.
- 19 DEPRI DROMEN*, definitieve vestiging in Veenhuizen, kleine depressieve psychose, korte opname Psychiatrie Assen, serie houtsnedes.

1998.
- LASCAUX-II-FACSIMILE*, expeditie naar 18 paleolithische grotten en dromen in Zuid-West-Frankrijk (Dordogne), publikatie.
- DE GEHEIMEN VAN NOORDENVELD*, groepsexpositie met 30 professionele kunstenaars in nieuwe gemeente Noordenveld (Norg, Peize Roden, Noord-Drenthe), publikatie. Mede-initiatiefnemer vanuit KKV van oprichting VERKUNO, Vereniging Kunstenaars Noordenveld.
- VERKUNO-SALON-98, organisatie lezingenprogramma en groepsexpositie in Roden (Koetshuis Mensinge), publikatie.
- DENKBEELDIG GENOT, dromen uit KKV, met illustraties van Jan van Wissen, ongepubliceerd.
- KAUDERWELSCH PAVILLON*, installatie in winkelstraat Leer (D) met TRANSINDUSTRIELEN uit Hamburg.
- BRIEVEN AAN DODE VRIENDEN*, groepsexpositie met Hamburger TRANSINDUSTRIELEN in Leipzig (Dresdener Bank).

1999.
- VREEMDELINGEN-99, organisatie 5 groepsexposities met publikaties in Roden (Koetshuis Mensinge) in samenwerking met VERKUNO.
- LASCAUX-II-FACSIMILE*, grot om dromen te vangen, installatie in groepsexposities in Turku (Just), Norg/Een (Heilige Huisjes, De Zwarte Zon), en TIC-99 (Transindustrieel Congres Kronsaalsweg Hamburg).
- THE BEST IDENTITY IS A FLOATING IDENTITY*, expeditie langs 17 "shamanistische" kunstenaars in Finland, publikatie.
- TIC-99*, mede-organisatie en protokol Transindustriëel Congres 29 kunstenaars uit Duitsland, Italië, Finland en Nederland in Kronsaalsweg Hamburg.
- 16 MULTICULTURELE ONTMOETINGEN*, organisatie en catalogus van salon met 2x16 kunstenaars uit Noordenveld en Buitenland in Roden (Koetshuis Mensinge), in samenwerking met VERKUNO en GATE-FOUNDATION.

2000.
- KAKAVÉ DE NEANDERTHALER VAN DRENTHE, 15 houtsnedes bij 15 zwerfkeien, open atelier in Veenhuizen, publikatie.
- VERSE SNEEUW*, deelname transindustriële groepsmanifestatie in Staatsliedenbuurt Amsterdam, publikatie.
- ALTAMIRA*, expeditie langs paleolithische grotkunst in Noord-West-Spanja (Cantabrië, Baskenland), publikatie.
- FIELD STUDY INTERNATIONAL, bijdrage aan het Field Study Archive van de Australische Mailartist David Dellafiora, publikatie.

2001.
- LA DONNA IERI E OGGI, mailartproject Milaan, publicatie.

- STEENTIJD BEELDEN, expositie Steentijd Frottages, Bronstijd Sjablonen en Neanderthalers uit Drenthe in Digitale Station Openbare Bibliotheek Groningen. Met lezing over San Rotsschilderingen uit Lesotho van Prof. Luc Smit.
- TIM DÉRIVE*, transindustriëel neo-situationistisch omzwervingsprojekt tussen Hamburg, Veenhuizen en NewYork, expo ism Noorderlicht, Verkuno, Peter Kastner.
- MINATEDA, expeditie naar neolithische rotskunst in Oost-Spanje, publikatie.
- SPIEGELINGEN; - KUNSTKETEN; - SENSUELE SALON; deelname aan groepsexposities van Verkuno in Roden (Koetshuis Mensinge).
- Mede-initiatiefnemer vanuit BBK-Drenthe van ODKV - Overleg Drentse Kunstenaars Verenigingen, tbv kunstenaarsinspraak in Provinciale BK-politiek.

2002.
- MULTICULT COMMITMENT, 37 Buitenlandse Kunstenaars in Noord-Nederland, groepsexpositie en publikatie ism VERKUNO en HUMANITAS-GRONINGEN.
- TITO*, TRANSINDUSTRIAL TOY ORCHESTRA, kinderspeelgoed-concerten met Transindustriëlen in Amsterdam en Hamburg.
- 17 OPLICHTERS OPGELICHT, installatie voor de Lumineuze Kerst Salon van VERKUNO, Roden (Koetshuis Mensinge).
- Excursie Dokumenta-11 Kassel ism VERKUNO.

2003.
- TI-NHEU-HH, NEUES HEIMATMUSEUM EUROPA, mede-organisatie van een transindustriële afscheidsexpositie van Studiohuis Kronsaalsweg Hamburg ism Peter Kastner, Daniel Penschuck, Barbara Pier, Alfred Waespi en 35 Mailartist Kunstenaars uit Europa, publikatie.
- NEANDERTHALER DODEN RITUEEL, installatie voor Afdeling Drenthe van het TI-NHEU-HH. Vervolg in Veenhuizen (NL) en in Reichshof (D).
- JEDE KELLER SEINE LEICHE, TITO-deconstructie van 25 Europese Volksliederen, Kronsaalsweg Hamburg, bijdrage op kettingzaag.
- VERA KUNOVA*, werk en CV en PR van een denkbeeldige kunstenares uit Litouwen voor VERKUNO-expositie aan Vrijetijdsboulevard Roden (Koetshuis Mensinge), ism Flip Drukker, Peter Dijk en Marleen van Engelen.
- ALTAREN & TOTEMPALEN, fondswerving, manifestatie & publikatie kerstsalon met ca 25 kunstenaars ism VERKUNO (Koetshuis Mensinge), publikatie, mediation.
- www.kunst-kolonie-veenhuizen.com*, website met eigen berichten uit KKV in verband met positiebepaling tov Projectburo Ontwikkeling Cultuurtoerisme Veenhuizen.

2004.
- MULTICULTURELE ONTMOETINGEN III. Samenwerking tussen 5 Verkunauten en 5 Buitenlandse Kunstenaars in Koetshuis Roden en Keunstwurk Leeuwarden.
- SYTSKE FEITSMA 60 JAAR* retrospectief en boekje in Verkuno Koetshuis Roden.

- 1001 NACHT IN 2004*. Kerstsalon van Verkuno en Arabische Kunstenaars ism Uitgeverij Bulaaq Amsterdam.

2005.
- VAN MOMENTOPNAME TOT IKOON. 225 dagelijkse aquareltekeningen nav de Krant van de Dag, in Koetshuis Roden, ism Noorderlicht, Elmer Spaargaren en Sake Elzinga. Ook in Open Atelier Route Verkuno.
- VERKUNO I*. Groepsexpositie in Galerie CBK-Vanderveen Assen.
- SALON BOMVOL*, Verkuno Kerst Salon Koetshuis Roden.
- SCREAMBACK!* Mailart Project ism Verkuno Koetshuis Roden, Mailart Mekka Minden, Mailart Festival St. Niklaas, TI-Hamburg en Zaal 100 Amsterdam. Publikatie.

2006.
- 153 KINDERKISTJES, ter herinnering aan te vroeg overledenen. Verkuno groepsexpositie en publikatie ism Mariet Schedler in Koetshuis Roden.
- TREE OF POETRY*, life deelname aan Mailart Festival in Venetie, medaille.
- TEN VOETEN UIT*, Hoe willen wij dat de toekomst ons ziet? 28 levensgrote zelfportretten en publikatie ism Verkuno Koetshuis Roden en Cornel Bierens.
- VOLGRECHT REMBRANDT 400. Deelname en Openingsperformance Mailart Groepsexpositie Galerie Sidac Leiden.
- MAKE ART NO WAR, groepsexpositie Kruithuis 's Hertogenbosch.

2007.
- STICHTING VEENHUIZEN CULTUUR & TOERISME, medewerking.
- BRONSTIJDofIJZERTIJD?* Onderzoeksexpositie en Archiefboekje ism Thea Hoek, Verkuno, Koetshuis Roden.
-KUNSTopKRUKKEN* expeditie naar Kassel, Mecklenburg, Lubeck, Itzehoe, Hamburg, Munster langs postmoderne kunst manifestaties en collega's.

In proces.
-HALEN WE ISFAHAAN IN 2008?* Poging tot uitwisseling met regionale kunstenaars uit de Islamitische Republiek Iran.
- DROMEN & VISIOENEN*, openingsexpositie Galerie RANTA-ISO in Winsum.
-BERICHTEN UIT KKV*, adhoc BK-publikaties voor SchoonSchip, KladBlok, BBK-Krant-Vurige-Tongen en Website-KKV.

*) in samenwerking met Marleen van Engelen.